שאלה בענייני השתתפות בארועי חול המועד

שאלה

כאבל על הורה, מה מותר או אסור בהשתתפות בשמחת בית
השואבה, שמחת תורה, והקפות שניות.
השאלה הינה הן על רמת נוכחות במקום עם הילדים לצורך חינוך,
והן על השתתפות פעילה (ריקודים בהקפות שמחת תורה)

 

 

 

 

תשובה

ריקודים אסורים. אמירת פרקי תהילים בשמחת בית השואבה מותרת.
באשר להקפה עם ספר התורה ללא ריקוד י שמתירים.בכל אלו צריך
להימנע מלהראות אבלות בפרהסיא. לגבי השגחה על הילדים, ניתן
להשגיח תוך כדי עשיית הפעולות הנ"ל אם ניתן לצרפם לבן גדול או
לידיד עדיף, ואם לא ניתן יכול ליטלם על כתפיו או להשתתף בריקוד
רק לצורכם של הילדים ולא מעבר לכך. בהקפות שניות אין להשתתף
כלל.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |