קשירת סכך בחוט דייג ואזיקונים

שאלה

האם חוט דייג נחשב למקבל טומאה? האם ניתן לקשור את הסכך באמצעותו? מה הדין לגבי אזיקונים?

 

תשובה

חוט דייג אומנם אינו מקבל טומאה אולם הוא פסול לסכך בו ודינו כמו דבר המקבל טומאה וע"כ אין לקשור בו את הסכך. אזיקונים דומים לחוט דיג ואין לקשור את הסכך בהם.

 

 

הרב יעקב אריאל |