קנית ארבעה מינים בשנה זו

שאלה

האם צריך להקפיד בכשרות ארבעת המינים השנה כאילו אנו חייבים
מהתורה או שמותר להקל ולקנות ארבעה מינים שכשרים מהיום השני
בלבד?

 

 

 

תשובה

השנה אפשר לצאת גם באתרוג חסר והראיה לכך שר' חנינא היה
אוכל! חלק מהאתרוג ויוצא בשאר האתרוג (סוכה לו ע"ב). משמע שלא
חש שהאתרוג יהיה מהודר בשאר הימים.
עם זאת עם ישראל מחבבין את המצוות וגם השנה קונים מינים מהודרים.
מי ששעתו דחוקה וקניית ארבעת המינים תבוא על חשבון מצוות חשובות
אחרות יעדיף מצוות מהתורה על מצת ארבעת המיניםשהיא השנה רק
מדרבנן ואפשר לצאת גם בשאולים.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |