קידוש והבדלה שלא בסוכה (המשך)

שאלה

שלום.

בתשובתך כתבת שכיון שסבתי אינה חייבת בסוכה אני יכול לעשות זאת ללא סוכה, האם התכוונת גם להבדלה, שבה גם אני יוצא ידי חובה.

ב. כתבת שאם עדיין לא יצאתי ידי חובה היא צריכה לשתות מן היין, מה הדין אם קשה לה לשתות מן היין? 

תודה וחג שמח.

תשובה

א. אם אתה יוצא י"ח אתה צריך לעשות זאת בסוכה.
ב. תעשה על מיץ ענבים.

הרב יעקב אריאל |