פרגולה כסוכה

שאלה

קראתי את תשובתו של הרב בשו"ת בנושא הפרגולה, ויש לי 2 שאלות:

1. הרב לא הזכיר את שיטת שה"צ בתרלג ס"ק ו' שסכך הבנוי
בצורה קבועה פסול מדאורייתא בניגוד לדפנות שכשרות. האם דבריו
נוגעים גם לפרגולה?האם חוששים לשיטתו?

2. פרגולה המכוסה כיסוי פלסטיק, המונע חדירת גשם, ונמצא במשך
כל ימות השנה. האם בהסרת הכיסוי הפרגולה תהיה כשרה
לכתחילה ללא שום פעולה נוספת?

תשובה

1. דבריו ודאי נוגעים גם לפרגולה. אלא שבתשובתי לא התרתי להשתמש
בקרשי הפרגולה בתור סכך אא"כ מוציאים את הקרשים ממקום
קביעותם וינענעו אותם. אבל אם משתמשים בקרשים ואין מוציאים אותם
ממקום קביעותם, כתבתי שהמרווח בין הקרשים יהיה גדול מרוחב
הקרשים עצמם ויסככו על גבי הקרשים.
2. צריך לנענע את הסכך לשם סיכוך (עי' משנ"ב סי' תרלא ס"ק כד).

 

 

הרב יעקב אריאל |