פרגולה כבסיס להנחת סכך

שאלה

במידה ויש מסגרת בטון בלבד ורוצים לשים פרגולה מעץ איך להניח
אותה שתוכל לשמש בסיס
לסכך שיונח עליה ללא צורך בשינוי

 

תשובה

ראשית יש לבדוק היטב את מיקומן וגודלן של קורות הבטון כי אם הן
פוסלות את הסוכה אין נפקא מינה לפרגולה

הרב יעקב אריאל |