פרגולה כבסיס להנחת סכך - המשך

שאלה

תודה על התשובה הקודמת
אם נניח שאין בעיה עם קורות הבטון על מה צריך להקפיד בהנחת
הפרגולה כדי שניתן יהיה להשתמש בה כבסיס להנחת סכך
תודה רבה מראש

תשובה

צריך להקפיד על מרווח גדול בין העצים הדקים היוצרים את הצל
בפרגולה. המרווח צריך להיות גדול מעובי העצים הדקים או הרוחב
היוצר את ההיטל האנכי שלהם כלפי מטה. ועי"כ צילה הכשר ע"י
הסכך יהא גדול מצילה של הפרגולה, אשר ללא פירוק החיבורים שלה
יוצרת בעיה הלכתית של מעמיד המקבל טומאה. וע"כ אם לדוגמא
עובי/רוחב הקרש המאוזן הוא 5 ס"מ יש להקפיד שהמרחק בין קרש
לקרש יהיה כששה ס"מ. ואם הקרשים מונחים באלכסון יש להקפיד
עפ"י ההיטל האנכי שלהם. ועי' בספרי באהלה של תורה ח"ב סי' פה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |