ערבות להושענות

שאלה

אלו ערבות כשרות להושענות?

 

 

 

תשובה

הרב יעקב אריאל |

בשו"ע (תרסד, ד) פסק שמספיק עלה אחד בענף אחד לערבה של
הושענא, אולם הרמ"א כותב שנהגו להחמיר בה כערבה ללולב גם
בשיעור וגם בפסולים.