ערבה שהשחירה

שאלה

שלום לכת"ר. מה דין ערבה שהשחירה (בהיותה בשקית בשמש)?
תודה ובברכת כל טוב.

תשובה

אם לא התיבשה לגמרי - כשרה בדיעבד וכדי לקחת חדשה

הרב יעקב אריאל |