ערבה הגדלה בעציץ האם כשרה לארבעת המינים

שאלה

שלום וברכה ברצוני לשתול עץ ערבה בעציץ גדול (ענק) נקוב שעשוי מקרמיקה, שעומד על משטח מרוצף אבן. כמובן שארצה להשתמש אי"ה בערבות אלו לארבעת המינים. שאלתי, האם יש הבדל כלשהו, מבחינה הלכתית, ואפילו מבחינת הידור, בין השימוש בערבות אלו, ובין ערבות מאותו סוג עץ ששתול בקרקע? תודה

תשובה

ה'חיי אדם'  (כלל קנב סעיף ג) הסתפק אם יוצאים ידי חובה ארבעת המנים שגדלו בעציץ לא נקוב. 

במקרה דנן יש לדון אם הערבה גדלה בעציץ  נקוב או לא . הואיל ואף שיש נקב בעציץ, אך מונח על משטח אבן ושמא הוא מהווה ניתוק .

על כן, עדיף שלא לקחת ענפים אלו למצוות ארבעת המינים ביום הראשון, ובשאר הימים אפשר להקל.

רבני מכון התורה והארץ | כ"ו ניסן תשע"ו 11:04