ענף שנלקח עץ מורכב ונטעו , ומה דין הפרי שיגדל עליו

שאלה

שלום הרב, ראיתי את המאמר שכתבתם על עניין כשרות אתרוג בעניין מוחזק שאינו מורכב (אני מצרף קישור) https://www.toraland.org.il/מאמרים/במעגל-השנה/סוכות/אתרוג-לא-מורכב-או-אתרוג-בחזקת-שלא-מורכב/ ושם הרב מביא את הבית אפרים שאומר שייחור שנלקח גם מעץ מורכב (מחלק האתרוג) חוזר לכשרותו.. משמע מהמאמר שיש פוסקים שסומכים לכתחילה על הבית אפרים.. אכן כך הדבר? יש ברשותי עץ אתרוג מייחור שנאמר לי ע"י אדם ירא שמים שהוא בעל מסורת שאינו מורכב השאלה היא האם סומכים גם לכתחילה על הבית אפרים ואני יכול להיות רגוע לגמרי בקשר לכשרותו של האתרוג? תודה מראש!

תשובה

שלום

בלקיחת ענף מהרוכב (אתרוג) ונטיעתו להרבה פוסקים ענף זה הוא אתרוג גמור  וכל הפירות שיצאו ממנו יהיה שם אתרוג גמור  וכשר לברכה , כך סבר הרב קוק ורבני ירושלים (עיין במאמר) ובדעת הרב מאיר אורייברך חלקו מה היתה דעתו (עיין במאמר) אם גם הוא סבר כן או לא. החזו"א חשש לייחוס האתרוג וכל שבאחד מהדורות לשעבר היה עץ מורכב הרי יש בו עדיין מההרכבה.ולכן חיפס אתרוג שגדל פרא (וגם זה עדיין  רק בחזקת בלי מורכב ולא באופן ודאי - עיין במאמר)

רבני מכון התורה והארץ | כ"א תשרי תשע"ז 11:43