עליה לתורה של קטנים

שאלה

1.האם קיימת מניעה הלכתית שקטנים פחות מבר מצוה יעלו לתורה
בשמחת תורה ?(בהנחה שלא מדובר בטרחת הצבור). 2.אם ישנה
מגבלת גיל מהו?)גיל 6? גיל 9?

תשובה

נהגו לעלות קטנים בשמחת תורה ומגבלת הגיל היא עפ"י ההבנה
והיכולת. אם הוא יודע לברך ומבין באופן פשטני את מה שהוא קורא
או שמסבירים לו והוא מבין רשאים להעלותו לתורה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |