סכך מקבל טומאה ומצוות ישיבה בסוכה ויישוב א"י

שאלה

1. מה הכוונה סכך שמקבל טומאה?
2.מה הכוונה שמצוות ישוב א"י כמו במצוות ישיבה בסוכה כל האברים משתתפים בה?

האם אלה רק שתי המצוות שכל האברים משתתפים בהם או שיש עוד מצוות?

תשובה

1. סכך שעשוי מכלים אפילו עשויים מעץ כגון ארגזים ארונות ספסלים פסול. וכן מתכת כגון גג פח וכד'.וכמו"כ כל חומר שאינו מן הצומח פסול לסכך.

2. האדם נכנס לתוכה בכל רמ"ח ושס"ה. אמנם יש גם טבילה אך היא הכשר למצוה ולא מצוה בפנ"ע.

הרב יעקב אריאל |