סכך מגדר

שאלה

שלום רב
מוכרים בחנויות קנה במבוק קשורים אחד לשני, מטרתם היא נוי לגדר של גינה.

האים מותר לי לקנות את זה ולסכך בו?
אני נמצא בגולה וקשה למצא סכך אחר.

תודה

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

הרמב"ם הל´ כלים פ"ה ה"ו כותב שגדר לגינה אם היא קבועה הרי היא מטמאה, וא"כ כלי שמקבל טומאה אסור לסכך בו, ולכן נראה שקנים העומדים לגדר אין לעשות מהם סכך לסוכה. אומנם דעת הר"ש להקל אלא א"כ מכסה את הפירות, ונראה שלכתחילה יש להמנע מלעשות סכך מקנים אלו, אולם מכיוון שהוי ספק בדרבנן היה מקום להקל, אבל לכתחילה יש להחמיר.

בברכת התורה והארץ
כתיבה וחתימה טובה
יהודה הלוי עמיחי הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/22/2013 1:30:43 AM