סוכה מעל בריכה או בור מים

שאלה

מי שסיכך מעל בריכה או בור מים שיש בהם מים האם יכול לקיים בתוכו מצות ישיבת סוכה?

תשובה

אם בבור יש מים (או בבריכה) כיצד יכול לשבת בתוכה אפילו בדוחק?! ואם תאמר שישים כיסא וישב עליו ורגליו משתכשכות במים נראה שאינו יכול לקיים בכך מצות סוכה, כיון שאין זו דרך ישיבה בסוכה.

הרב יעקב אריאל |