סוכה בטיול

שאלה

האם מותר לצאת לטיול בסוכות כשכנראה אנו לא נאכל ונישן
בסוכה.

 

 

 

תשובה

לכתחילה לא. וצריך לתכנן את הטיול שבתקופות המנוחה בו תקיימו
מצות סוכה.
עיין באהלה של תורה ח"ב סי' צג

הרב יעקב אריאל |