מצטער בסוכה מחמת חום

שאלה

בדין מצטער מחמת קור יש גדר ברור- ירידת גשם חזק. (משתסרח המקפה).

מה הגדר במצטער מחמת חום? טמפ/ לחות/ מזג אוויר שרוב בנ"א מדליקים מזגן?

הגדר חשוב כיוון שאם נשאר בסוכה למרות שמצטער נקרא שוטה.

תשובה

גם חום כבד פוטר מסוכה ר' ע"ז ג ב נראה לי שזה אישי לפי צערו.
ובכל מצב שהיה יוצא לחדר ממוזג מותר לצאת מן הסוכה.

הרב יעקב אריאל |