מעמיד בסכך1

שאלה

כבוד הרב, שלום וברכה!
יש לי שאלה שמתעוררת ומטרידה אותי כבר כמה שנים לפני ואחרי סוכות. אני גר עדיין עם ההורים והנידון הוא לגבי הסוכה שאבי מקים. הוא משתמש בקרשים ישנים מעץ כדי להעמיד את הסכך לנצח של קיינעס.
שאלותי הם האם יש לחשוש לאיסור מעמיד כלפי הסכך לפי התיאורים והפרטים הבאים:
1.האם אין לחשוש שהקרשים לקוחים ממקום מלאכה או בניה שבו שימשו ככלי קיבול מעץ או חלק מכלי קיבול ממתכת?
2.האם אין לחשוש שהקרשים היו חלק מכלים יותר רחבים וגדולים מעץ או ממתכת שמקבלים טומאה לפחות מדרבנן וממילא שם הטומאה נשאר גם על השברים או החלקים שפורקו מהם?
3.האם לאור זאת יש לבדוק את מצב הקרשים לפני בניית הסוכה, במבט של בעל מלאכה מקצועי- האם יש עליהם צביעה, ציפוי כלשהו או שנעשו בצורה מקצועית וכדומה.
4.יש לציין שאני נוהג לפי מנהגי אשכנז, אך האם ישנו הבדל בזה בין פוסקי אשכנז לפוסקי ספרד או תימן למשל?


תודה רבה מראש על התשובה לשאלה שמאד מטרידה את מנוחתי.
כל טוב.

תשובה

החשש למעמיד המקבל טומאה הוא רק לכתחילה וקרשים ישנים שאינם כלי אינם מקבלים טומאה, החשש אי פעם היו כלי קיבול הוא זניח ואפילו אם פעם היו חלק מכלי מכיון שכיום אינם כלי הם מקבלים טומא לכהי רק מדרבנן ואינם פסולים לשמש כמעמיד אפילו לכתחילה ולכן אין שום חשש בהם.

הרב יעקב אריאל |