מחצלת במבוק בתור סכך

שאלה

האם מותר להשתמש במחצלת במבוק בתור סכך כאשר משתמשים
לקשירת הקנים בחוט ברזל?

 

 

 

תשובה

יש בכך שתי בעיות ראשית היא אינה עשויה לשם סכך ומשתמשים בה
לקירוי ומחיצות וע"כ לפי דברי הרמ"א (תרכט, ו) אין לסכך בה.
ועוד יש בעיה של מעמיד המקבל טומאה, ולכן אין לסכך בה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |