מוסף אחרי שבע שעות

שאלה

יש מקומות בהם בשמחת תורה מתפללים את תפילת המוסף אחרי
שבע שעות בגלל ההקפות.האם אפשר להתפלל במנין כזה או עדיף
למצוא מנין אחר שבו מתפללים מוקדם יותר?

 

 

תשובה

עדיף יותר הוא לעורר את הציבור להקדים את תפילת המוספין. אין
צורך להאריך בהקפות יותר מרבע שעה לכל הקפה מקסימום. אבל
אם לא, יש מקום להעדיף תפילה במקום בו מתפללים מוסף בזמן.
אך אם יש למניין המאריך מעלות,כגון שהתפילה בו שקטה ומכוונת
יותר ויש בו יותר שיעורי תורה , חוגי לימוד לנשים וצעירים וכדו'
מותר להישאר במניין המארח גם אם תפילת המוסף תהיה אחר קודם
שבע שעות.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |