כשרות פרגולה לסוכה בלייסטים אלכסוניים

שאלה

ראיתי פסק של הרב (מתוך שו"ת באהלה של תורה או"ח בעריכת הרב יעקב אפשטיין באתר - פרגולות כסוכות) לגבי דין פרגולה ורציתי לברר מספר דברים. לפני השאלות, להלן סיכום הפסק כפי שמופיע באתר הנ"ל:
"מסקנה - למעשה נראה איפוא להורות שלכתחילה יש לבנות פרגולות שחמתן מרובה מצילתן (וכדי להרבות צל אפשר להעמיד כלונסאות רחבים באלכסון כמו שציירנו). אך פרגולה הקיימת ועומדת ואין מקום אחר לעשות סוכה מותר להשתמש בה לשם סוכה" ע"כ.
א) לי יש פרגולה שכלונסאותיה מונחות באלכסון, עפ"י חישוב ההיטל כפי שמשורטט במאמר, מרובה העומד על הפרוץ. האם מצב זה הינו כשר בלא להוסיף סכך?
ב) נראה כי הפסק מתייחס לפרגולה עם מסמרים. האם הדין בשאלה א משתנה כשמדובר בפרגולה שהכלונסאות מונחות בתושבות ללא מסמרים
ג) למכר שלי יש פרגולה דומה אולם המתקין שבה אותה התבלבל ושם את הכלונסאות 180 מעלות הפוך. במצב זה, יש חדירה של השמש לתוך הסוכה (ברצפת הסוכה ודאי חמתה מרובה מצילתה). מה דין סוכה זו? השאלה עולה ביחס לעובדה שעפ"י חישוב ההיטל המוזכר בשאלה א מרובה העומד על הפרוץ.
ד) ראיתי במאמר שהתפרסם ע"י הרב רצון ערוסי שהוא נוטה לפסול סוכה זו מדין עשתרות קרניים. להלן ציטוט חלקי מתוך דבריו "אך כשהצל הוא רק מחמת שהנסרים מכוונים כנגד קרני השמש, ולא מחמת היותה תקרה, אם כן הם כמו דפנות גבוהות, כמו עשתרות קרניים וצרות, שמונעות חדירת קרני השמש, גם בלי תקרה. כלום סוכה זו שעשויה מדפנות נסרים גבוהות כמו עשתרות קרניים כשרה בלי סכך? ובזה נראים הדברים שיש צורך בסיכוך".
האם נכון לומר שכבוד הרב אינו סובר כך ואם כן, אשמח לשמוע סברת הרב בעניין זה

תשובה

א) הצעתי הייתה שהצל יהיה מרובה בפועל מהחמה אך הפרוץ יהא מרובה על העומד ואז אין כאן סוכה כלל ויש רק צורך להוסיף קצת סכך ולהכשיר אותה.
במקרה שלך יש כאן סוכה קבועה על כל בעיותיה מומלץ להוציא כלונסאות לסירוגין כדי שהחמה תהא רבה מן הצל. ולהחזיר את הכלונסאות לאחר שיש דפנות אם היה צורך להוסיפן לחג או להוסיף סכך.
ב) לא.
ג) איני מצליח להבין למה כוונתך. אם הצל רב מן השמש בהיטל ולא בקרקע לא משנה מה המצב בקרקע צריך לרווח יותר ולהוסיף סכך.
ד) איני יודע את דעתו צריך לקוראה בשלמות.

 

הרב יעקב אריאל |