כשרות אתרוג תימני

שאלה

שלום לרבנים החשובים.
לפני כשש שנים קניתי עץ אתרוג ממשתלת גמזו, כי שמעתי המלצה מאחד הרבנים שלכם שהם משתלה כשרה. ביקשתי עץ של אתרוג תימני ונתנו לי. לא מזמן שמעתי שצריך מסורת על כשרותו של האתרוג שאיננו מורכב. התקשרתי אליהם והם אמרו לי שהאתרוג שהם מכרו לי תימני ומקורו ביהודי תימני, וכשביקשתי לראות שטר כתוב אמרו שאין להם. האם מספיק לסמוך על דבריהם כדי שאוכל להיות בטוח שהעץ שקניתי הוא אתרוג תימני או שללא משהו כתוב אין בידי אתרוג תימני אלא כשר סתם או אולי אפילו מורכב?

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

באופן כללי בהלכה עד אחד נאמן באיסורים, אבל כבר כתב ערוך השלחן שיש תקנה שאין להאמין לבעל העסק (שיש לו רווחים כלכליים) על המוצרים ועל כן יש דרישה להביא תעודות כתובות מרבנים מוכרים שאמנם הסחורה היא כשרה.

דין זה איננו מיוחד לאתרוגים וכדו' אלא לכל דבר הנמכר. (יש מקרים שהקלו, כאשר הקונה מכיר את בעל העסק באופן אישי ולא סתם עדות של עד אחד).

על כן גם באתרוגים, ואולי אדרבא באתרוגים שיש הרבה מורכבים יש לדרוש תעודה מסודרת מבעל המטע שגידל את האתרוגים. אמנם לעניין אתרוג שאין עליו תעודה א"כ הרי זה ספק מורכב, כמו כן יש מספר דעות (שלא נפסק כמותן) המתירות אתרוג מורכב. על כן יתכן שאדם יוצא בכך ידי חובה, אבל ברור שעדיף שיהיה עץ עם חזקה ברורה של כשרות.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |