כהנים בשמחת תורה

שאלה

השאלה כבר לא למעשה השנה, אבל אנחנו צריכים ללמוד לשנה
הבאה. השאלה היא 1.בשמחת תורה כשמעלים את כל המתפללים
לתורה, אם ישנו מספר מצומצם של כהנים בבית הכנסת, האם
חייבים להעלות את הכהןואחריו לוי כל פעם גם אם זה אותו כהן
כשמגיעים לזאת הברכה? 2.האם ניתן במקום זה, לחזור על
"אחרון", כלומר, אותה קריאה על מנת לא להיכנס לשאלה? 3.
האם יש פיתרון אחר? אם חייבים כל פעם להעלות כהן מחדש, מה
יהיה הדין אם יש כהן שקשה לו לעמוד כל פעם מחדש מחמת
מגבלות פיזיות והוא קם רק בעזרת אחרים, האם להחשיבו כאיננו
בבית הכנסת מחמת אונסו שהוא מוגבל בתנועתו? אודה לרב לתשובה
על כל השאלות, כיוון שבבית הכנסת לא היתה הסכמה.

 

 

 

תשובה

אין צורך להעלות כהן בכל פעם שחוזרים על פרשת וזאת הברכה.
אלא מעלים את הכהנים רק במחזורים הראשונים ולאחר שכל הכהנים
עלו קוראים לישראלים שוב החל מזאת הברכה. כי כבר כיבדנו את
הכהנים במחזורים הראשונים ואינוו פוגעים בכבודם אם איננו מעלים
אותם שנית.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |