ישיבה בסוכה ללא רשות

שאלה

האם מותר להיכנס לסוכה של אחר (שנסע לחג ראשון) ולישון
ולאכול ללא רשות?

 

 

 

תשובה

אם יש להניח שחברך יראה בכך זכות שסוכתו שימשה למצוה הדבר
מותר. אע"פ שאין לשאול חפצים ללא רשות והוא בחזקת גזלן, לגבי
מצוות אנו אומרים שנוח לאדם שיעשו מצוה בממונו. אלא א"כ סביר
להניח שהוא מתנגד לכך. ובסוכות סוכה שאולה כשרה (בניגוד ללולב
ביום הראשון שאין יוצאים בשאול).

 

 

 

הרב יעקב אריאל |