חנוכת בית וקביעת מזוזה בסוכות

שאלה

מועדים לשמחה כבוד הרב!
לפני שבועיים בדקתי מזוזות עבור משפחה שאיננה שומרת מצוות.
בתוך חול המועד סוכות- פנתה אליי המשפחה כדי שאערות להם את טקס חנוכת הבית בחול המועד. הבהירו לי כי הזמינו עשרים איש, כדי שיהיה מניין. הכינו את הדרוש. שאלתי מכמה היבטים:

1. האם נכון לקבוע מזוזה בחול המועד? במיוחד בחג סוכות והרי תרתי דסתרי "עושה דירתו ארעי" ?!

2. בגלל שטרחו כ"כ והאוכל והאנשים הוזמנו- מה נכון להורות להם כעת ?! הם הרי יגורו בבית בחול המועד - אז אולי לקבוע מזוזה עם המוזמנים ולעשות סעודה בסוכה?!

תשובה

נראה לי שניתן לעשות חנוכת הבית במועד אולם לעשותה בסוכה המהווה חלק מהבית.

1. ניתן לקבוע מזוזה בין אם ירדו גשמים והוא צריך לעקור לביתו ובין אם לאו, הרי יש תשמישים שאינו יכול לעשות בסוכתו והם חייבים במזוזה. כמו"כ נשים אינן חייבות במצות סוכה וחייבות במזוזה.

2. צריך לקבוע מזוזה בבית ולעשות את הסעודה (לגברים) בסוכה. עיין מלכים א' פרק ח שחנוכת בית המקדש הראשון היתה בסוכות.

הרב יעקב אריאל |