חיוב תשלומים

שאלה

אדם עובד עם מגדל ארבעת המינים ומקבל אחוזים לפי המכירות,
נפל לו מהיד אתרוג האם הוא חייב בתשלומים למגדל?

 

 

 

תשובה

נראה שהמוכר הוא מעין פועל של המגדל ומקבל שכרו לפי
מכירותיו. פועל הוא שומר שכר על פעולת המעביד שתחת ידו וע"כ אם
האתרוג נפל מידו באונס הוא פטור עליו אךאם הוא לא שם לב ופשע
הוא חייב מעיחקר הדין לפצות את המוכר. אולם לא על כל נזק שגרם
פועל נוהגים לתובעו ובהלכות פועלים דנים עפ"י מנהג המדינה וא"כ
צריך לברר מה הנוהג במדינה במקרה זה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |