חוטים מקבלי טומאה

שאלה

אילו חוטים נחשבים למקבלי טומאה לענין סכך? מה דין חוט דייג? מהו העיקרון המנחה?

 

תשובה

את המתכוון בודאי לסוכה. כל חוט שאינו מן הצומח פסול לסכך

הרב יעקב אריאל |