הרוח שהעיפה את הסכך והרוח שהשיבה

שאלה

משב רוח העיף סכך על יתרת הסכך והסוכה נפסלה בגלל אויר יותר מג' טפחים. משב רוח שני דחף את הסכך שעל גבי חברו חזרה למקומו. האם הסוכה כשרה?

תשובה

רוח שיצרה סוכה - הסוכה פסולה משום שאינה סוכה שנבנתה לשם צל.
במקרה ששאלת יש להסתפק האם לאחר המשב בראשון הסוכה פסולה והמשב השני הוא כבנית סוכה ע"י הרוח או שהמשב השני ביטל את קודמו וכאילו לא קרה כלום בינתיים. ולכן כדאי להגביה את הסכך ולהניחו בחזרה כדי לצאת ידי הספק. ואף ביו"ט ניתן לעשות זאת ע"י מקל או מטאטא אבל לא ישירות בידים מפני שהסכך מוקצה.

הרב יעקב אריאל |