הקמת סוכה

שאלה

כבוד הרב אריאל
בביתנו קיימת מרפסת ואנו מעונינים לכסות המרפסת מפני
השמש.לצורך כך אנו מעונינם לבצע מסגרת ברזל-קונסטרוקצית
ברזל אשר תחולק בחלוקה פנימית לצורך חיזוק המסגרת,ולחפות
אותה בסוכך שתצל על המרפסת.
לקראת חג הסוכות נסיר הסוכך מקונסטרוקצית הברזל אשר תשמש
כשלד לסוכה.
האם הלכתית אפשרי הדבר וכיצד לנהוג..

 

 

 

תשובה

הדבר ניתן כמובן בדפנות ראויות וסכך כשר בסוכות, עם זאת הצעתי
היא כדי להימלט ממח' הפוסקים בענין מעמיד בדבר המקבל טומאה
(קונסטרוקצית המתכת) כדאי להכין מוטות עץ שיכסו את הברזל ועליהם
להניח את הסכך. כמו"כ אם הסכך נמצא בקביעות מתחת לסוכך
ובסוכות מרימים את הסוכך והסוכה מוכנה מאליה צריך לפני סוכות
לנענע את כל הסכך מחדש כמבואר בסי' תרכו ס"ג במ"ב.

הרב יעקב אריאל |