העמדת סכך

שאלה

מה דעת השו"ע בענין דבר המעמיד? לכאורה משמע שהוא מתיר איך ראוי לפסק להולכים בדרכו?

תשובה

השו"ע מסתפק בכך (תרכט, ז) ולכן לכתחילה אין להשתמש במעמיד המק"ט ורק בדיעבד כשר.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |