המשך לשאלה על סכך מתחת לקורות בטון

שאלה

בסי'' תרכט כתב השו"ע שאם הנסרים בגובהם יותר מארבעה טפחים
אסור לשים אותם על גבי הסוכה אפילו שרוחבם קטן והוא ג''
טפחים. האם גזרה זו קיימת אף בקורות בטון שגובהם ארבעים ס"מ
ורוחבם עשרים וחמישה ס"מ.

 

 

 

תשובה

עי' במ"ב שם בסעיף יח ומשמע ממנו שדוקא בנסרים גזרו שלא
להעמידם על צידם הצר, ומשום גזרת תקרה, אבל על שאר סוגי סכך
פסול נראה שאין גזרה זו, ובמיוחד בקורות בטון שהם מחוברות ואינו
יכול לסובבן אפילו אם ירצה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |