דופן שלישית לסוכה

שאלה

שלום רב
יש לנו בחצר שתי קירות גדולים בצמוד אליהם יש קיר נמוך בגובה
90 ס"מ וברוחב 90 ס"מ היוצר צורת ח האם הקיר הנמוך יכול
לשמש כדופן שלישית ואם לא מה צריך לעשות בכדי להכשיר אותו
כדופן
תודה

תשובה

הסוכה כשרה אך כדאי להגביה מעט את הדופן הנמוכה כדי לצאת י"ח שיעורו של החזו"א אפשר גם ע"י מתיחת חבל או מוט בגובה של 96 ס"מ

הרב יעקב אריאל |