דבק בסוכת פרגולה

שאלה

בביתנו סוכה מפרגולה כאשר חלק מהפלאפונים של הסכך מודבקים
למסגרת בדבק. אמנם ללא הדבק זה היה עומד אבל לא ברוח
חזקה. מה הדין?

 

 

תשובה

לא ברור לי מה הם הפלאפונים ממה הם עשויים ומה תפקידם בסוכה.
אם הם מעץ ולא מדיקט והם נועדו לתמוך בסכך וחמתם גדולה
מצילתם אין בכך בעיה וצריך לסכך עליהם בסכך ולהרבות בו צל.
אולם אם הם הסכך והמרווח ביניהם קטן מאד יש הרבה בעיות שי
לבררן כגון סוכה ישנה, הקדמת סכך לדפנות והסוכה פסולה משום
תולמ"ה, הדבק שהופך אולי את הסכך לתקרה או לנסרים פסולים
בכך,רק בשעת הדחק בהעדר אפשרות לתקן את העיוותים ניתן להשתמש
בכך לסוכה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |