גידול עץ אתרוג במרפסת

שאלה

שלום וברכה וישר כח,
כיוון שהאתרוגים מהעץ מיועדים לברכת רבים בחג הסוכות הבעל"ט, רציתי לשאול כיצד ניתן לצאת ידי חובת הטוענים שעציץ במרפסת אינו נחשב כעץ נקוב (למרות שיש בו חורי ניקוז והמפרסת אינה מקורה). האם גם אם העציץ גדול מאד מעבר לגודל שורשי העץ (100 ליטר) והוא יוצר צל? האם פיזור אדמה מסביב לעציץ (מפלסטיק יחסית דק ששורשיו יתכן ויכולים לקרוע את הפלסטיק) הוא מספיק? האם יש כמות/ גודל של אדמה שניתן לפזר על מרפסת הבטון על מנת שהעציץ יחשב נקוב גם אליבא דשיטה שהזכיר הרב בתשובתו? האם יש שיטות נוספות אחרות?

תודה וישר כח.

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד'

מרפסת שהיא מבטון ועליה עציץ נקוב, וכעת ימלאו אותה עפר, א"כ יצטרכו למנות בה שנות ערלה חדשות, מכיוון שיש כאן ספק שמא המרפסת הייתה מנותקת מהקרקע ועציץ למרות שהוא נקוב, דינו כעציץ שאינו נקוב כיוון שעומד על משטח בטון מנותק, ואם כעת ימלאו את המרפסת בעפר ויחשב כמחובר לקרקע, א"כ יצטרכו למנות שנות ערלה חדשות (סי' רצד סעי' כו). אמנם יש בכך ספיקות הלכתיים ואפשר להקל וליטול ממנו ד' מינים, אבל בכו"א מכלל ספק לא יצא. לגבי כמות העפר שצריך על מנת להחשיבו כמחובר נראה שיש צורך ב 40 סאה, שהוא כ 330 ליטר, עיין באגלי טל שכתב כן.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |