ברכת לישב בסוכה בהבדלה

שאלה

שלום רב.
האם יש לברך לישב בסוכה בהבדלה של מוצאי יו"ט ומוצאי שבת של סוכות, אע"פ שהמבדיל רק שותה מהייןולא אוכל שום דבר נוסף? מה הדין אם השותה לא שותה רביעית מן היין, ורק ע"י שתיית כולם נשלמת הרביעית, האם כל אחד ששותה צריך לברך לישב בסוכה (אם לא יצא יד"ח בברכת המבדיל)ולישב בשעה שהוא שותה.
תודה וגמר חתימה טובה.

תשובה

צריך לברך ומן הראוי לטעם מזונות.
לא נוהגים לשתות מכוס הבדלה כדי שהמבדיל יברך ברכה אחרונה על שתייתו

הרב יעקב אריאל |