בעניין אתרוגים מורכבים

שאלה

שלום לכבוד הרב.
ברצוני לשאול מספר שאלות לגבי הרכבת אתרוגים.
א. האם נכון שמרן הרב זצ"ל פסק הלכה למעשה שמותר לצאת
י"ח מצוות אתרוג כאשר עץ מורכב הורכב בעץ שאינו מורכב, או
שהוא כתב את הדברים ע"מ להסביר את שיטת הב"א והסובריפ
כמותו?
ב. אם מרן הרב זצ"ל אכן פסק כך - האם במציאות נהגו כך בני
היישוב החדש בפרדסי האתרוגים? האם גם היו אנו פוסקים כך?
(לצערי גם לא מצאתי התייחסות של מו"ר הגר"ש ישראלי בארץ
חמדה ח"ב לנושא זה אך לא מצינו אינה ראיה).
ג. בספרים שיוצאים לאור היום בענייני הלכות ארבעת המינים
כותבים שמרן הרב זצ"ל התיר הרכבת כלאים באתרוגים ומתעלמים
מכל מה שכתב כנגד הרכבת אתרוגים. האם זה מפני שהחזו"א חלק
עליו בהיתרו (אם הוא התיר כבסעיף א) והספרים נכתבים לפי שיטת
החזו"א או שזה מפני שמרן הרב היה בדעת מיעוט?
ד. האם כיום הרב שליט"א חושב שיש זן מסוים שיש הידור גדול
יותר לצאת בו?
ה. כיצד יש להסביר את דברי הרמ"א שיש אתרוגים שגדלים ללא
פיטם, כאשר אנחנו יודעים במציאות של היום שכל הגידול של אתרוג
מתחיל מהפיטם?
ה. האם הרב מתיר להעביר את תשובתו לפרסום (כגון בספר
מקראי קודש של הרב הררי שליט"א)?
תודה וכתיבה וחתימה טובה וכבוד הרב ולכל בית ישראל.

תשובה

אין האתר מקום לשאלות ארוכות ולא לתשובות ארוכות.
א. איני יודע.
ב. איני יודע.
ג. הרב זצ"ל לא התיר הרכבת אתרוגים ותולים בו בוקי סריקי.
ד. קשה מאד להוכיח אי הרכבה באחד מאבות אבותיו של כל עץ,
ולכן אם למישהו יש יחוס של העץ מאבות אבותיו שלא הרכיבו ניתן
לסמוך עליו.
ה. הכוונה שהפיטם נשר קרוב לתחילת הגידול ורוב גידול הפרי היה
ללא פיטם, מפני שהאתרוג גדל מבסיס הפיטם.
כדאי לך לקרוא בתשובות האחרונים וכן במחקר של פרופ' זהר עמר
בענייני אתרוגים.

הרב יעקב אריאל |