אתרוג עם מיץ האם הוא נחשב מורכב

שאלה

שלום רב רציתי לשאול איך נראה מבפנים אתרוג מורכב והאם סימן של לימון בתוך האתרוג מעיד על כך שהוא מורכב? ושאלה נוספת, האם אתרוג שהוא מורכב , פסול לכל הדעות?

תשובה

אתרוג שהיה בחזקת בלתי מורכב נשאר בחזקתו אפילו שנמצא בתוכו הרבה מיץ כלימון. אין בסימנים אלו היום שום משמעות לא לקולה ולא לחומרא ואין הוא מעיד כלל על האתרוג. 

ולשאלתך אם אתרוג מורכה פסול לכל הדעות  עיין במאמר אתרוג לא מורכב או אתרוג בחזקת לא מורכב לחץ כאן שהובא בו דעת בית אפרים שאתרוג מורכב כשר , אך המשנה ברורה כבר אסר אותו עיין שם

רבני מכון התורה והארץ | כ"ט תשרי תשע"ז 15:22