אתרוג מורכב

שאלה

האם באתרוגים הנמכרים ע"י מגדלים דתיים שברור שלא הרכיבו את אתרוגיהם צריך לחשוש לאתרוג מורכב?

תשובה

לא. אם יש תעודת הכשר מוסמכת אין מקום לחשש(אפשר לגלות את ההרכבה על העץ).
באשר ליחוס - בכל הרכבה אין תכונות גנטיות העוברות מהכנה לרוכב, משמעות הדבר שאם הרוכב היה אתרוג ולקחו ממנו יחור או זרע מפרי שגדל ברוכב - כל העץ שיגדל ממנו הוא אתרוג בלבד. 

ולכן לגבי מגדל שידוע שלא הרכיב (אפשר לגלות זאת על העץ) אפשר לקנות ממנו ללא כל חשש, ואין צורך בתעודת יוחסין של העץ או לדעת שהיחור הגיע שלא מעץ מורכב.

הרב יעקב אריאל |