אתרוג בשנה שלאחר שמיטה

שאלה

שנה שעברה בהיותי באחד המחסנים של פרדסן גדול נאמר לי שהשנה כל האתרוגים ימכרו בקופסא סגורה בלי יכולת לבחור את האתרוג בגלל שנת השמיטה. רציתי לשאול למה בגלל שנת השמיטה אין אפשרות לבחור את האתרוג והוא נמכר סגור?

תשובה

כיוון שהאתרוגים השנה הם בקדושת שביעית ואין היתר לסחור בהם, על כן משווקים את האתרוגים דרך אוצרות בית דין, והם לוקחים עבור הוצאות, כדי שלא תהא פעולת מסחר רגילה משווקים את האתרוגים בקופסאות חתומות, דבר שמעיד שאין כאן מסחר רגיל, ועל כן אפשר לשלם עבור האתרוג שזהו מחיר ההוצאות של המגדל.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |