נגינה בהלל ע"י נשים

שאלה

האם ניתן לקיים בר"ח תפילות הלל כשהבנות מנגנות את פרקי
ההלל?

 

 

תשובה

יש בעיה של לזות שפתיים.
מעיקר הדין אין שום מניעה להסתייע בכלים מוזיקליים בשעת אמירת
ההלל. אדרבה, אולי כך היה ראוי ויפה.
הבעיה היא שהרפורמה החלה בטיעון זה של הוספת כלי נגינה לתפילה
(בשבת ע"י גוי. דבר שגם הוא מותר בעצם עפ"י ההלכה) והפוסקים
ראו בזה חיקוי של הכנסיות ולכן אסרו זאת. והתוצאות יוכיחו.
במקרה שלנו אין חשש של חיקוי הכנסיות, כי מדובר בתפילת בנות
שאינה נהוגה בביהכ"נ. ואולי יש מקום להקל. אעפ"כ אני ממליץ
להימנע משימוש בכלי נגינה בתפילה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |