הגברת אש בכיריים חשמליות ביום טוב

שאלה

שלום וברכה,

לגבי ההלכה של העברת אש ביום טוב.
1. האם יהיה מותר בכירה חשמלית שכבר מודלקת מערב חג - להגביר אותה על ידי סיבוב הכפתור (אין תגובה חשמלית אחרת כמו נורה וכד’)?
2. האם יהיה מותר גם בכירה חשמלית שבנויה מחוט להט עבה, כנ’’ל להגביר את חומה ביום טוב?
3. האם מותר להדליק גפרור על ידי הצמדתו לכירה חשמלית פועלת לצורך החג?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד'

1. אם הסיבוב רק מגביר את החום מותר, אבל אם יש ניתוק של הגוף חימום הראשון והבערת השני הדבר אסור. צריך להכיר את הכירה שמדובר עליה.
2. כן, אם זו המציאות וצריך בדיקה קודם. כל חוט להט כזה בנוי בצורה אחרת.
3. אפשר להבעיר אותו על ידי חימום העץ של הגפרור, אבל לא על ידי חימום הגפרית.


בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |