הבערת אש ביום טוב

שאלה

כבוד הרב שלום רב
נשאלתי ולא ידעתי לענות מה טעם יש כי ביום טוב אין מאפרים או
מכבים את הסיגריה, והאם זה מעיקר הדין, תודה רבה מראש

תשובה

כיון שאין לכבות לא צורך של אוכל נפש, עי' או"ח סי' תקיד.

 

 

הרב יעקב אריאל |