תספורת לחתונה בל"ג בעומר

שאלה

האם יש הבדל בין חתונה שמותרת בליל ל"ג לבין תספורת שמותרת
מל"ג בעומר בבוקר? א"כ האם אדם שמוזמן לחתונה בליל ל"ג
בעומר מותר לו להסתפר לפני?

תודה וברכה.

תשובה

חתונה אסורה בליל לג בעומר אם כי בשעת דחק (כגון שלג בעומר
ביום שישי) יש נוהגים להתחתן. לעומת זאת תספורת יש סוברים שמותרת
ולכן נראה שהמוזמן לחתונה ינהג לפי מנהגו ולא לפי החתן.

הרב יעקב אריאל |