צום חתן בל"ג בעומר

שאלה

בס"ד
חתן המתחתן בל"ג בעומר או במוצאי ל"ג בעומר האם צריך לצום ביום חתונתו?
כמה צריך להקפיד כללית על צום זה והאם ניתן להקל בו בקלות?

 

 

תשובה

לא ניתן להקל בצום אלא בימים מיוחדים כגון ר"ח חנוכה וכדו'.
הוא מנהג מחייבשנהגו בו כל יוצאי אשכנז
לחתן חלוש שהצום קשה לו במיוחד יש להקל.

 

 

הרב יעקב אריאל |