עבודת ספר בספירת העומר

שאלה

לכבוד הרב יעקב אריאל שלום.

האם מותר לספר המתפרנס מכך לספר אנשים אחרים בספירת
העומר, באותם ימים בהם נוהגים שלא להסתפר? אם אין צורך
הפרנסה דוחה את איסור התספורת, מה יעשה ספר שאינו אלא
שכיר? הלא אי-אפשר לצאת לחופשה למשך חודש שלם. האיש יאבד
את מקום עבודתו. וכן האם יש אפשרות להקל לספר אנשים, שידוע
שאם לא יסתפרו אצל אותו ספר, ילכו לספר אחר, ושם יספרו
אותם בעזרת תער? בתודה.

 

 

 

תשובה

נראה לי שהספר מותר לעבוד כדרכו. אין הוא מצווה לשאול את
המסתפרים כיצד הם נוהגים בספירת העומר ממתי עד מתי שלא
להסתפר, וכיון שיש הנוהגים להסתפר עד ר"ח אייר, ויש הנוהגים
מל"ג בעומר תקופת האיסור מתקצרת, ויש המותרים להסתפר אף
בחוה"מ וע"כ מותרים אף בסה"ע, וקיים אף הטעם שהזכרת להציל
אותם מאיסורים חמורים יותר. וה"ה בשלשת השבועות שמעיקר הדין
חייבים שלא לספר רק בשבוע שחל בו או בתשעת הימים

 

 

 

הרב יעקב אריאל |