ספירת העומר ושלשת השבועות

שאלה

ברצוני לשאול את כבוד הרב מה הם כל הדברים האסורים בימי
ספירת העומר? וכן מה ההבדל המהותי וכן למעשה מימי שלושת השבועות?

 

 

תשובה

בהלכה מוזכר שאין מסתפרים ואין נושאים נשים. בשלושת השבועות
מוסיפים שהחיינו.בתשעת הימים מוסיפים כיבוס ואכילת בשר ושתיית יין.
ההבדל בין שני הזמנים שבשלושת השבועות חובת האבלות היא על חורבן
המקדש בעוד שבספה"ע סיבת האבלות היא על מות תלמידי ר"ע
ווחורבן הקהילות במסעי הצלב

הרב יעקב אריאל |