נישואין בספירת העומר

שאלה

מתי מותר, ומתי אסור לאשכנזים
להנשא בימי ספירת העומר

תשובה

אם הנך נוהג אבלות עד ל"ג בעומר מותר לערוך חופה וקידושין מל"ג
ביום ואילך. אם הנך נוהג אבלות מר"ח אייר מותר לשאת עד ל' ניסן
ועד בכלל, ומא' אייר עד ג' בסיון אסור לשאת. ובל"ג בעומר עצמו
מותר לשאת לשיטה זו.
ומכיון שיש מנהגים שונים הרבנויות נוהגות בדרך כלל להימנע מלהשיא
זוגות אשכנזים במשך כל ספירת העומר להוציא לג בעומר ויש המתירות
בראש חודש אייר והחל מר"ח סיון.

 

הרב יעקב אריאל |