נגינה לשם אימון ולמידה

שאלה

הרב כתב באתר שמותר לנגן לשם לימור או אימון.
אבל האם כאשר אני מנגנת לשם לימוד ויש עוד אנשים בבית מותר
להם לשמוע?
ראוי לציין שגם אם הנמצאים בבית ישתדלו שלא להנות מן הנגינה
הם ישמעו את אותה.

מה לעשות- האם עליי לנגן רק כאשר אני לבדי בבית או אולי יש
צד של היתר בעניין?

תשובה

הנגינה האסורה היא לשם שמחה, נגינה ללימוד אינה משמחת ועפי"ר גם את השכנים.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |