מוסיקה ובגדים חדשים בספירת העומר

שאלה

1) עיינתי בשאלות באתר בנושא שמיעת מוסיקה בספירת העומר. האם
הרב התכוון שלאשכנזים מותר לגמרי לשמוע מוסיקה בימי העומר
(ובלבד שלא יהיה עם שתיית יין) או שיש עניין דווקא מוסיקה שקטה?
אשמח אם הרב יציין מדוע וירחיב בעניין.
2) מה בנוגע לנגינה ולשירה בימי ספירת העומר?
3) ומה לגבי תשעת הימים בנוגע לשירה, שמיעת מוסיקה ונגינה?
4) בעניין חידוש בגדים בימי ספירת העומר- האם האיסור תקף גם על
בגדים כמו גרביים, שאין בהם משום שמחה גדולה, או למשל בנות
שהולכות עם מכנסיים מתחת לחצאית/בשיעור ספורט- האם אסור
להן לקנות ולחדש מכנסיים חדשות? האם יש היתר אם יש צורך
דחוף (למשל- אם המכנסיים היחידות שלי הם חדשות ואני צריכה
ללבוש אותם לשיעור ספורט)?

תשובה

בספירת העומר המנהג הוא שלא לשאת נשים ושלא להסתפר. שני אלו
הם מנהגי אבלות.נשואין אסורים בגלל השמחה והריקודים
ערוך השולחן למד מאיסור נישואין שגם מוסיקת ריקודים אסורה בין
ווקאלית בין בכלי.
רבים השוו דיני אבלות בספיה"ע לדיני בין המצרים אולם שנידינים
נפרדיםושונים הם ואין מקום לשהשוואה ביניהם
כיון שהכל תלוי במנהג ומדימוי דין לדין יש מחמירים ויש מקילים.
לדוגמא מניעה מ'שהחיינו' לא נזכרה בשו"ע אלא נהגה באשכנז בסוף
תקופת הראשונים ודוקא בארץ מסויימת ולא בשאר ארצות, ואמנם לא
נזכרה בשו"ע, ויש מן האחרונים שהחמירו שלא לחדש ולברך שהחיינו
אלא בשעת הדחק. אך הדבר מחיב רק מי שנהג כן כי מעיקר הדין
אין מניעה לברך שהחיינו בספיה"ע.

 

 

הרב יעקב אריאל |