מוסיקה בספירת העומר

שאלה

לכבוד הרב אריאל, שלום.
רציתי לדעת האם מותר לשמוע מוסיקה בספירת העומר?
אשמח אם הרב יוכל לצרף מקורות.
תודה רבה.

תשובה

בהלכות ספירת העומר נזכר רק איסור חתונות וכן ריקודים ומחולות
לא דובר במוסיקה כענין לעצמו מפני שלא נהגו בכך כבימינו וע"כ שי
להימנע ממוזיקה של חתונות ריקודים ומחולות.(עיין ערוך השולחן)
הפוסקים הספרדים סבורים שמאחר שלדעת המחבר מוזיקה בכלים
אסורה כל השנה חוץ מצורך מצוה מן הראוי בימים אלו לפחות
להימנע ממוסיקה בכלים ולהספק במוסיקה ווקאלית בלבד
שמוסיקה עצובה (רקויאם ואלגיה) מותרת גם בכלים.

הרב יעקב אריאל |